PDA

View Full Version : LHS Hồ Nam 1. Lưu học sinh tỉnh Hồ Nam
 2. Tuyển sinh năm học 2012-2013 giảm 10% học phí toàn khóa học!!!
 3. GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC HỒ NAM
 4. Hỏi về việc du học tại trường ĐH Sư phạm Hồ Nam
 5. Chương trình 2+2 với Đại học công nghiệp hà nội- được bộ giáo dục 2 nước đồng ý!
 6. Học bổng đại học sang năm sẽ có toàn phần(khổng tử)
 7. Tuyển sinh 2+2 đại học hồ nam - công nghiệp hà nội
 8. Chào đón hai bác 322 chuyển sang đại học hồ nam !!!!
 9. Liên thông tại đại học hồ nam!
 10. nhận lấy giúp giấy gọi cho hiệp định, 911
 11. Chương trình liên thông đại học
 12. Xếp hạng hồ nam từ leiden ranking nào!