PDA

View Full Version : LHS Chiết Giang  1. Cần tìm lưu học sinh Việt Nam tại Chiết Giang.
  2. Gấp !!! Các Anh Chị ở Chiết Giang cho em hỏi với ạ.... !
  3. Xin kinh nghiệm xin học bổng ở Chiết Giang
  4. Chia sẻ kinh nghiệm xin việc làm sau khi về nước cho du học sinh
  5. Cần liên hệ với Hội LHS, Chi bộ LHS hoặc Đoàn TN LHS tại Chiết Giang và Giang Tô