Các bạn ơi, mình là sinh viên có làm được thẻ ATM hay visa/master card trả trước được không? Thủ tục thế nào?