mình muốn tìm 1 bạn thi hộ hks5 trên máy tính tại Nam Ninh Trung quốc